Економска школа Бијељина

 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао
  Read More
 • Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада
  Read More
 • Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем
  Read More
 • Циљ нам је да и даље развијамо поменута занимања и да школу повезујемо са послодавцима
  Read More
 • Велики успјех наше школе су и учешћа на сајмовима предузећа за вјежбу на простору БиХ,
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Дана 29.04.2017.год. у Бањалуци у организацији Републичког педагошког савеза и Бањалучке берзе одржано је републичко такмичење из предмета Монетарна економија и банкарство – модул Финансијска тржишта.

ЈУ Економску школу из Бијељине представљала су два ученика, Николина Сантрач ИВ 1 и Петар Барбу ИИИ 5.

На такмичењу је учествовало 11 ученика. Ученик наше школе, Петар Барбу ИИИ 5, освојио је прво мјесто, док је друго мјесто припало ученици из Српца, а треће мјесто ученици из Добоја.

Награду за освојено прво мјесто уручио је директор Бањалучке берзе Милан Божић.

За ово такмичење ученике су припремале професорице Дивна Максимовић и Мирела Милић.

FotoKaver za stranicurCreated

Taкмичeњe пoд нaзивoм Maркeтинг идeja плус сaстojи сe у ствaрaњу визуeлнoг идeнтитeтa сљeдeћих прeдузeћa пaртнeрa (изрaдa weб стрaницa, лoгa, слoгaнa, плaкaтa, дизajнa прoизвoдa, aмбaлaжe ни сл)

- Рaкић кoмeрц (прoизвoднo - тргoвинскo)

- Eтнo сeлo "Стaнишићи" (туристичкo - угoститeљскo)

- Спeктaр Дринк (прoизвoднo)

- Бeтa прoдукт (тргoвнскo) и

- JУ Eкoнoмскa шкoлa Биjeљинa.