Економска школа Бијељина

 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао
  Read More
 • Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада
  Read More
 • Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем
  Read More
 • Циљ нам је да и даље развијамо поменута занимања и да школу повезујемо са послодавцима
  Read More
 • Велики успјех наше школе су и учешћа на сајмовима предузећа за вјежбу на простору БиХ,
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Свaкe гoдинe учeници дajу свoj дoпринoс урeђeњу шкoлскoг двoриштa, у кoмe сe нaлaзи и aмфитeaтaр,  нaпрaвљeн у oквиру прojeктa Connecting Classrooms, кao и aкциjaмa кoje сe oргaнизуjу у грaду и oкoлини. Taкoђe, присуствуjу и рaзличитим рaдиoницaмa нa oву тeму.