Економска школа Бијељина

 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао
  Read More
 • Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада
  Read More
 • Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем
  Read More
 • Циљ нам је да и даље развијамо поменута занимања и да школу повезујемо са послодавцима
  Read More
 • Велики успјех наше школе су и учешћа на сајмовима предузећа за вјежбу на простору БиХ,
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније. На тај начин школа улази у реформу стручног образовања и обуке у сарадњи са Европском унијом. Као пилот школа добија партнера Економску школу из Читлука, на нивоу БиХ, а као ментор школа одређена је Тиетген школа из Оденсеа из Данске. Циљ реформе је био:
-израда НПП по модуларној технологији,
-модернизација наставног процеса,
-едукација менаџмента и наставног кадра,
-опремање школе савременим наставним средстима,
-израда извора односно приручника за ученике.

У овом периоду је Економска школа развила наставни план и програм за занимање пословно-правни техничар – четврти степен и пословни секретар – трећи степен. План је урађен на основу испитивања тржишта рада у сарадњи са ЕУ ВЕТ програмом. Концепција НПП је била растерећење ученика и утврђивање односа опште-образовне према стручној теоријској и практичној настави 35-40%:60-65%. У овом занимању акценат је стављен на изучавање страних језика (енглеског и њемачког), информационе технологије, стручне и практичне наставе.

Реформа је од професора захтијевала едукацију у погледу примјене нових метода учења и оцјењивања, обуку за примјену нове информационе технологије и стално стручно усавршавање. Резултат свега тога је квалитетније припремање наставника, а самим тим и квалитетнија настава.


Услови рада у школи омогућавају ученицима да више и брже стичу знања на часу. Од ученика се тражи да више размишљају, да су креативнији, да сами доносе закључке и рјешавају проблеме. Наставник посредује, усмјерава и подстиче дијалог и интеракцију. Код ученика се развија смисао за тимски рад, дружење, толеранцију, међусобну помоћ.