Економска школа Бијељина

Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем кључне карике – повратне информације. У ту сврху наставници користе нове методе рада (интерактивне методе) и технике оцјењивања (континуирано праћење и вредновање, и тестирање ученика). Модеран приступ остварењу НПП омогућава савремена опрема коју Школа има, едукован и мотивисан наставни кадар, квалитетни ученици и менаџмент школе, као и тимски рад. Школске 2003/2004. године је изашла прва генерација ученика пословних техничара код којих су, поред стручних и практичних знања, успјешно развијене и личне као и социјалне компетенције које послодавци траже.

Од школске 2004/2005. године школа уписује ученике у струку: економија, право и трговина. Занимање пословни техничар је проширено у пословно-правни техничар, а уписани су и ученици у занимања трговачки техничар и трговац.

Школске 2007/2008. године уписана је прва генерација банкарских техничара, тако да данас у нашој школи постоје занимања: пословно-правни техничар, банкарски техничар, трговачки техничар и економски техничар.

Ученик је данас активан учесник у наставном процесу. Велики успјех у реформи средњег стручног образовања могли смо остварити захваљујући квалитетним ученицима, стручном и обученом наставном кадру и менаџменту школе, и савременој опреми којом школа располаже: 8 кабинета (потпуно опремљених савременом опременом – рачунари, пројектори, интерактивна табла); 9 специјализованих учионица које су, такође, опремљене модерним наставним средствима, библиотка која броји око 5000 књига, фискултурна сала са фитнес опремом, игралиште и сл. У школи је веома активан Савјет ученика. Савјет има просторију опремљену свим потребним средствима и редовне састанке