Економска школа Бијељина

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ 60 И ВИШЕ БОДОВА                                           ЈЕ ДАНА 12.06.2017. и 13.06.2017. год од 8 - 12 сати

ДОКУМЕНТА СЕ ПРЕДАЈУ ЗА:

- ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР - 52 ученика

- ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

- БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

- ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  1. ПРИЈАВА ЗА УПИС ( попуњава се приликом пријављивања у школу )
  2. ОРГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ОДНОСНО НОСТРИФИКОВАНО СВЈЕДОЧАНСТВО ИЛИ ПОТВРДА О ПОДНЕСЕНОМ ЗАХТЈЕВУ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ
  3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  4. ДИПЛОМА ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ'', ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЈЕХ ИЗ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ, ДИПЛОМА ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕ МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
  5. КОВЕРТА АДРЕСИРАНА СА ИМЕНОМ, ПРЕЗИМЕНОМ И ТАЧНОМ АДРЕСОМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ НА КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у четвртак 15.06.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УЧЕНИКЕ  КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОД 6О БОДОВА   ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК, 19.06.2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ, 21.06. 2017. ГОДИНЕ, ОД 8-12 САТИ.

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 23.06.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ У ЈУЛСКОМ УПИСНОМ РОКУ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК, 03.07.2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ 05.07.2017. ГОДИНЕ, ОД 8-12 САТИ.

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 07.07.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

Од понедјељка 10.07.2017. године до петка 14.07.2017. године, кандитати који нису задовољили услове конкурса уписују се у школе гдје има слободног мјеста.

ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС:

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА:

-Спски језик

-Страни језик

-Математика

-Историја

-Географија