Економска школа Бијељина

26.06.2017.год. у 9,00 час.

1. Економија и менаџмент
- Максимовић Дивна – предсједник
- Андрић Даница – испитивач
- Сворцан Свјетлана – члан

27.06.2017.год. у 9,00 час.

1. Књиговодство
- Ристић Зорица – предсједник
- Тодоровић Видосав – испитивач
- Савић Слађана – члан

2. Статистика
- Текић Слободанка – предсједник
- Матић Дијана – испитивач
- Милидраг Радосав – члан

3. Изборни предмет економија
- Марковић Нада – предсједник
- Чучак Милена – испитивач
- Јанковић Далиборка - члан