Економска школа Бијељина

skeniran upis

 

Упис ученика:

28.8.2017.  ------------> Први разред  од 8:00 до 10:00

                 --------------> Други разред од 10:00 до 12:00

29.8.2017.  -------------> Трећи разред од 8:00 до 10:00

                -------------> Четврти разред од 10:00 до 12:00

Уплату можете извршити у школи код слижбеника поште.