Економска школа Бијељина

 

26.05.2017.год. Пријем пријава, докумената и матурских радова

 

 IV 1  у   10,00 час.    - уч.број 4

IV 2  у   14,00 час.    - каб.број 2

IV 3  у   15,00 час.    - уч.број 6

IV 4  у   10,00 час.    - уч.број 3

IV 5  у   10,00 час.    -  уч.број 2

01.06.2017.год. у 8,30 час. – Сједница Испитног одбора

 1.06.2017.год.  у 9,00 час. - Писмени рад  из српског језика

 05.06.2017.год. у 8,30 час. – Сједница Испитног одбора

 05.06. и 06.06.2017.год.  у 9,00 час. - Усмена одбрана  матурског рада

 и 9.06.2017.год. у 9,00 час. - Изборни предмет

 09.06.2017.год. у 11,30 час. – Наставничко вијеће

 16.06.2017.год. у 11,00 час. - Подјела диплома

   

Бијељина, 05.04.2017.год.

      Д и р е к т о р

      Душко Ђурић,проф.