Економска школа Бијељина

   

   02.06.2017.год. (петак)

Економија - 08 – 08,45 час.

                     I 1 уч.1,2              

                      I 2 уч. 3,4           

                     I 3 уч.8,9

                     I 4 уч. 10,11

                     I 5 уч. 5,6

Познавање робе - 11,45 – 12,30 час.

                     I 6 уч. 1,2

Књиговодство 9,00 – 10,30 час.

                 II 1 уч. 1,2      

                 II 2 уч.3,4    

                 II 3 уч.8,9       

                II 4 уч.10,11    

                II 5 уч. 5,6   

Познавање робе 11,45 – 12,30 час.

                II 6 уч.3,4   

Право – 10,45 – 11,30 час.

                  

                   III 1 уч. 1,2    

                  III 2 уч. 3,4        

                   III 3 уч. 8,9       

                  III 4 уч. 10,11

      

Банкарско пословање – 10,45 – 11,30 час.

                 III 5 уч. 5,6

Познавање робе 11,45 – 12,30 час.

                 III 6 уч. 8,9

   06.06.2017.год. (уторак)

Књиговодство – 08 – 09,30 час.

                     I 1 уч.1,2         

                     I 2 уч. 3,4            

                     I 3 уч.8,9        

                     I 4 уч. 10,11  

                     I 5 уч. 5,6   

Трговинско пословање –11,45 – 12,30 час.

                       I 6 – уч.1,2   

Економија – 09,45 – 10,30 час.

                     II 1 уч. 1,2    

                     II 2 уч.3,4      

                     II 3 уч.8,9     

                    II 4 уч.10,11

                     II 5 уч.5,6

Трговинско пословање– 11,45 – 12,30 час.

                   II 6 уч. 3,4

Монетарна економија и банкарство – 10,45 – 11,30 час.

                   III 1 уч. 1,2  

                   III 2 уч. 3,4    

                   III 3 уч. 8,9  

                    III 4 уч. 10,11

Статистика 10,45 – 11,30 час. 

                III 5 уч. 5,6

Трговинско пословање – 11,45 – 12,30 час.

                 III 6 уч. 8,9

   09.06.2017.год. (петак) – 8,00 – 8,45 час.
I 1 уч.1,2      - Право                               

 I 2 уч. 3,4     - Право                               

  I 5 уч.8,9      - Банкарско пословање          

 I 6 уч. 10,11 - Економика трговине
 II 1 уч. 1,2 - Право

 II 2 уч.3,4    - Право

 II 3 уч.8,9      - Монетарна економија и банкарство

 II 4 уч.10,11 - Монетарна економија и банкарство

 II 5 уч.5,6       - Банкарско пословање

                  

Економика трговине – 11,45 – 12,30 час.

  II 6 уч.1,2

Књиговодство 10,00 – 11,30 час.

III 1 уч. 1,2  

III 2 уч. 3,4    

III 3 уч. 8,9       

III 4 уч. 10,11  

III 5 уч. 5,6

Књиговодство – 11,45 – 13,15 час.   

                 III 6 уч. 3,4   

   12.06.2017.год. (понедјељак)

Економија – 09 – 9,45 час.

               II 6 уч.8,9

Економија – 08 – 8,45 час.

 III 1 уч. 1,2  

III 2 уч. 3,4    

III 3 уч. 8,9       

III 4 уч. 10,11  

III 6 уч. 5,6

14.06.2017.год. (сриједа)

Привредна математика – 08 – 8,45 час.

                   III 1 уч. 1,2  

                   III 2 уч. 3,4