Економска школа Бијељина

 

  СРПСКИ ЈЕЗИК

 

1. Тања Лакић – предсједник – испитивач

2. Саша Стокић – испитивач- предсједник

3. Александра Томић – члан

 Замјеници

1. Игор Калајџија – замјеник предсједника

2. Боро Станић – замјеник испитивач

3. Слађана Бобар – замјеник члана

  УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

 I  КОМИСИЈА (05.и 06.06.2017.)

1. Драгана Лаловић  - предсједник

2. Даница Андрић  - испитивач

3. Ивана Бабић  -  члан

 Замјеници

1. Нада Марковић – замјеник предсједника

2. Зорица Ристић – замјеник испитивача

3. Радосав Милидраг – замјеник члана

 II  КОМИСИЈА (05.и 06.06.2017.) 

                                     
1. Милка Вукојевић – предсједник испитивач              
2. Бранкица Јокановић  – испитивач – предсједник    
3. Александра Јовић   – члан- испитивач

 Замјеници
1.Милкица Петровић – замј.предс.
2. Велимир Чучак  – замј.испи.
3. Бранкица Његуш – замј.чла

 III КОМИСИЈА  (05.06.2017.)  

                                                      
1. Милена Чучак  – предсједник – испитивач              
2. Тања Вујић – испитивач – предсједник                    
3. Далиборка Јанковић – члан

 Замјеници
1. Александра Ћетковић – замј.пре.
2. Дијана Матић – замј.испитив.
3. Тања Танасковић – замј.члан

IV КОМИСИЈА   (05.06.2017.)

1. Дивна Максимовић – предсједник – испитивач
2. Слободанка Текић – испитивач – предсједник
3. Драгомир Лукић – члан

 

Замјеници

1. Видосав Тодоровић – замј.пред.
2. Анђелка Драгић – замј.испитив.
3. Тања Пантић – замј.члана

 V КОМИСИЈА   (05.06.2017.) 

     
1. Радмило Јосиповић – предсједник ,испитивач   
2. Дарко Стевановић – испитивач,предсједник      
3. Драган Лацкановић  – члан

 

Замјеници

1.Мирјана Ђурђић – замј.предс.
2. Славица Тодоровић – замј.испитив.
3. Миодраг Тодоровић – замј.члана

VI  КОМИСИЈА    (05.06.2017.)  

                                                                                                    
1. Биљана Миљановић – предсједник                      
2. Мирела Милић – испитивач                                                                      
3. Горан Радовановић – члан

Замјеници
1. Зорица Ристић – замј.предс
2. Анђелка Драгић – замј.испит.
3. Петра Ковачевић – замј.члана
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
I  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО  (08. и 09.06.2017.год.)
1. Тања Вујић – предсједник                                                 
2. Дивна Максимовић  – испитивач                                      
3. Мирјана Ђурђић – члан
1. Драгана Лаловић – замј.предсједника
2. Даница Андрић – замј.испитивача
3. Слађана Савић – замј.члана
II  ИСТОРИЈА (09.06.2017.год.)
1. Небојша Травар  – предсједник                                       
2. Предраг Васић – испитивач                                             
3. Тања Танасковић – члан
1. Милан Вељко  – замј.предсједника
2. Радица Дринић – замј.испитивача
3. Игор Калајџија – замј.члана
III  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (08. и 09.06.2017.год.)
1. Бранкица Његуш  – предсједник                                     
2. Свјетлана Сворцан  – испитивач                                     
3. Зорица Ристић – члан
1. Елена Чучак – замј.предсједника
2. Мирјана Лазић – замј.испитивача
3. Далиборка Јанковић – замј.члана
IV  ИНФОРМАТИКА (08.06.2017.год.)
1. Александар Матић  – предсједник                                  
2. Горан Радовановић – испитивач                                     
3. Александра Ћетковић – члан
1. Јован Пухало – замј.предсједника
2. Јоцо Тешић – замј.испитивача
3. Слађана Бобар – замј.члана
V ПРАВО  (08.06.2017.год.)
1. Милка Вукојевић  – предсједник – испитивач             
2. Бранкица Јокановић – испитивач – предсједник         
3. Александра Јовић – члан-испитивач
1. Милкица Петровић – замј.предсједника
2. Велимир Чучак – замј.испитивача
3. Александра Томић – замјеник члана
VI КЊИГОВОДСТВО  (08.06.2017.год.)
1. Славица Тодоровић – предсједник                                
2. Видосав Тодоровић – испитивач                                   
3. Анђелка Драгић – члан
1. Слободанка Текић – замј.предсједника
2. Милена Чучак – змјен.испитивача
3. Драган Лацкановић – замј.члана
VII БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ  (08.06.2017.год.)
1. Дијана Матић – предсједник                                        
2. Мирела Милић – испитивач                                         
3. Саша Стокић – члан
1. Биљана Миљановић – замј.предсједника
2. Драгана Лаловић – замј.испитивача
3. Боро Станић – замј.члана
VIII  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  (08.06.2017.год.)
1. Радмило Јосиповић – предсједник, испитивач          
2. Дарко Стевановић – испитивач, члан                         
3. Нада Марковић – члан
1. Ивана Бабић – замј.предсједника
3. Тања Лакић – замј.члана
2. Милена Чучак – замјеник испитивача